Brouwer Arbeidsdeskundige Diensten

Activerende re-integratiegesprekken

Naast het signaleren en de aanpak van risicofactoren op psychisch verzuim (zie workshop psychische problematiek en verzuim) is het zaak dat de medewerker die is uitgevallen zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Vaak moet de uitgevallen medewerker weer worden geactiveerd in het oppakken van een succesvol re-integratietraject. Dit vergt van een re-integratiedeskundige uiteraard wel specifieke kennis en vaardigheden. In de workshop zal derhalve ruim aandacht worden besteed aan het motiveren en stimuleren van de werknemer met (psychische) klachten in zijn re-integratietraject, conform het concept 'STUREN OP ZELFSTURING' en met gebruik van technieken uit  ACCEPTANCE and COMMITMENT THERAPY (ACT) en MOTIVERENDE GESPREKSVOERING.

De workshop heeft een interactieve en pragmatische benadering met voorbeeldsituaties uit de praktijk. Ook zal er worden geoefend met activerende gespreksvoering, waarbij ook voorbeeldvragen worden uitgedeeld die een zieke werknemer stimuleren in beweging te komen. Tijdens de workshop wordt een werkmap uitgedeeld. De adviezen in de gespreksvoering die worden gegeven hebben wetenschappelijke evidentie.  Je leert naast activerende gespreksvoering ook hoe je medewerkers met psychische klachten kunt bejegenen en je communicatie kunt afstemmen op specifieke psychische problematieken.

Tijdens de workshop komen o.a. de volgende onderdelen aan de orde:

  • Voorbeeld opbouwschema tot volledige werkhervatting 
  • Motivatietheorie
  • Fasen in het proces tot gedragsverandering (oefening)
  • Gesprekstechnieken om medewerkers te motiveren tot werkhervatting (oefeningen)
  • De juiste doelen stellen binnen een re-integratietraject
  • Overzichten inzake belastbaarheid, passende arbeid en begeleidings- en communicatietips per specifieke psychische problematieken.

Tijdens de workshop worden hand-outs uitgedeeld. Duur; 1 dag. Cursusdag; vrijdag. Locatie Elst bij Nijmegen.

De NVvA (Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen) heeft aan deze training 5 P.E.-punten toegekend.