Brouwer Arbeidsdeskundige Diensten

Bijscholing

In deze rubriek worden workshops aangeboden die betrekking hebben op actuele thema’s. De invoeringswet participatiewet en modernisering Ziektewet zijn momenteel erg actueel. De workshops zijn met name bedoeld voor arbeidsdeskundigen die niet werkzaam zijn bij het UWV en zich hierin willen laten bijscholen. Uiteraard mogen ook niet-arbeidsdeskundigen zich voor deze workshops aanmelden.

Invoeringswet Participatiewet

Met de Invoeringswet Participatiewet (per 01-01-2015) wijzigde de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De laatste heet nu 'Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten'.

Wie een Wajong-uitkering aanvraagt wordt beoordeeld door het UWV. Om in aanmerking te komen dient de aanvrager duurzaam niet over arbeidsvermogen te beschikken. In de workshop Invoeringswet Participatiewet krijgt u o.a. inzicht in de nieuwe SMBA-methodiek (= Sociaal Medische Beoordeling Arbeidsvermogen) en criteria die het UWV hanteert bij de Wajong-claimbeoordeling.

Modernisering Ziektwet

Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BEZAVA), ook bekend als ‘modernisering ziektewet’, in werking getreden met als doel het langdurig ziekteverzuim terug te dringen en de aanvragen van ZW-gerechtigden voor een WIA-uitkering te voorkomen.

In de workshop ‘modernisering ziektewet’ krijg u inzicht in de beoordelingsmethodiek van het UWV in de eerstejaars ziektewetbeoordeling, waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan de verschillen tussen maatman WIA, maatstaf Ziektewet en maatman Ziektewet. Ook worden meerdere samenloopsituaties (WIA+ZW-uitkering, dienstverband en ZW-uitkering, 2 dienstverbanden) besproken en de redenen die leiden tot uitstel van de eerstejaars ziektewetbeoordeling.

Tijdens de workshop worden hand-outs uitgedeeld. Duur; 1 dagdeel per workshop. Cursusdag; vrijdag. Locatie Elst bij Nijmegen.