Brouwer Arbeidsdeskundige Diensten

Loonsanctieproof re-integreren

Werkgevers (en arbodiensten) krijgen steeds meer te maken met door het UWV opgelegde loonsancties. Het UWV legt steeds meer sancties op en zal re-integratie-inspanningen nog strenger toetsen. Dit geldt ook t.a.v. werknemers die na een contract voor bepaalde tijd ziek uit dienst gaan.

De focus van deze workshop ligt op het voorkomen van een loonsanctie door het UWV en de rol van de werkgever, arbodienst, bedrijfsarts en de werknemer daarin. Tevens wordt het beleid en de werkwijze van het UWV toegelicht. Ook wordt aandacht besteed aan rechtspraak m.b.t.  opgelegde loonsancties. Hans Brouwer die de workshop geeft, toetst wekelijks (als arbeidsdeskundige) de re-integratie-inspanningen van werkgevers.

Tijdens de workshop worden hand-outs uitgedeeld. Duur; 1 dagdeel. Cursusdag; vrijdag. Locatie Elst bij Nijmegen.