Brouwer Arbeidsdeskundige Diensten

Psychische problematiek en verzuim

Al jarenlang zijn psychische aandoeningen de belangrijkste diagnosecategorie van de WIA-intrede. Thema’s als stress, overspannenheid, burn-out, conflicten op het werk –en de bij deze thema’s behorende op preventie en re-integratie gerichte interventies- zijn daardoor zeer actueel in Nederland.

De workshop heeft ten doel kennis op te doen in het ontstaan, signaleren en rubriceren van verzuim door psychische klachten en in het adequaat reageren en ingrijpen bij verzuim door psychische klachten. De workshop heeft een interactieve en pragmatische benadering met voorbeeldsituaties uit de praktijk.

Tijdens de workshop komen o.a. de volgende onderdelen aan de orde:

  • Wat zijn psychische klachten?
  • Oorzaken toename psychische klachten in Nederland
  • Risicofactoren arbeidsverzuim door psychische klachten
  • Inventarisatie en aanpak risicofactoren
  • Begrippen werklast, werkbelasting en werkdruk
  • Werkgerelateerde stoornissen, overspanning, burn-out, depressie

Uitgangspunt van deze workshop is dat het succes op een succesvolle re-integratie ligt in een optimale balans tussen belasting en belastbaarheid waarbij aanpassingen in het werk en werkomgeving het hoogste rendement oplevert.

Tijdens de workshop worden hand-outs uitgedeeld. Duur; 1 dag. Cursusdag; vrijdag. Locatie Elst bij Nijmegen.